credit

齋木七郎石材本家

Saiki Shichiro Stone Masonry

2016 GUNMA
Logo / Web

Client. Saiki Shichiro Stone Masonry
Art Direction & Design. Motoki Koitabashi
Photograph. Kohei Shikama

http://www.saikistone.com